Formularz zgłoszeniowy student

formularz zgłoszeniowy studentFormularz zgłoszeniowy student. Aby utrzymać Śląską Kartę Ucznia / Studenta wypełnij poniższy formularz. Zwróć uwagę na poprawność podawanych przez siebie informacji. W przypadku gdy wprowadzone informacje nie będą zgodne z rzeczywistością – karta może nie zostać wydana. Nie jesteś studentem? Skorzystaj z formularza dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jeśli w poniższym formularzu podano prawidłowe dane, i zgłoszenie przejdzie pozytywną weryfikację, Śląska Karta Ucznia / Studenta zostanie wysłana do Ciebie za pomocą poczty tradycyjnej na adres podany w formularzu zgłoszeniowym.

Wypełnij poniższy formularz aby otrzymać Śląską Kartę Ucznia / Studenta (SKUS)

Akceptuję regulamin uczestnictwa w programie Śląska Karta Ucznia / Studenta dostępny tutaj.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych przez Górnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości im. Karola Goduli zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) oraz na otrzymywanie od Górnośląskiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości im. Karola Goduli informacji handlowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą z dnia 18.07.2002 r. (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.) o świadczeniu usług drogą elektroniczną.