Formularz zgłoszeniowy partner

Aby potwierdzić, że jesteś osobą uprawnioną do otrzymania Śląskiej Karty Ucznia / Studenta załącz poniżej zdjęcie lub skan przodu i tyłu legitymacji studenckiej.

Akceptuję regulamin REGULAMIN UDZIAŁU W PROGRAMIE „ŚLĄSKA KARTA UCZNIA / STUDENTA” (DLA PARTENERÓW) dostępny tutaj przez co zgłaszam dobrowolną chęć uczestnictwa w programie Śląska Karta Ucznia / Studenta jako Partner.